r e n é   ř e b e c

g a l e r i e        p f        d í l n a        b i b l i o f i l i e        i n f o        f o t o
vernisaz01.jpg
vernisáž Muzeum Rakovník
11.9.1994

 
vernisaz02.jpg
vernisáž Divadlo Labyrint,Praha
18.9.1995

 
vernisaz03.jpg
vernisáž Bistro Olin,Praha
3.2.1998

 
vernisaz04.jpg
vernisáž Muzeum Rakovník
18.11.2006

 
vernisaz05.jpg
vernisáž Podzemní Antikvariát,Praha
13.3.2009
vernisaz06.jpg
vernisáž Galerie 9,Praha
6.12.2010
vernisaz07.jpg
vernisáž Akademie věd,Praha
6.6.2011
vernisaz08.jpg
vernisáž Rabasova Galerie,Rakovník
14.7.2011


vernisaz09.jpg
vernisáž 1.podzemní antikvariát,Praha
8.10.2012
vernisaz10.jpg
vernisáž Galerie čakovického zámku,Praha
5.11.2014